Lukas Arons

- (Svenska)

Lukas Arons är en Nederländsk skulptör som studerade monumental skulptur på konstakademiet i Rotterdam och 's-Hertogenbosch. Han är numera bosatt i Bohuslän och har förutom sin verkstad StoneZone en mindre studio i ett konstnärskollektiv i Luxemburg. Arons jobbar förutom med stora offentliga projekt i granit ochsa i en mindra skala i sten och brons. Hans skulpturer, som innehåller ofta figurativa element (kvinnliga kropps formar eller delar därav) finns i många länder. På vinter halvåret jobbar han med snö, is och ljus innanför den arktiska regionen i Skandinavien och Nordvästra Ryssland.

- (English)

Lukas Arons is a Dutch sculptor who studied Monumental Sculpture at the art academies of Rotterdam and 's-Hertogenbosch. Now he is a resident of Bohuslän (Sweden) and works besides in his studio StoneZone at the Swedish West coast, also at his studio in an artist collective in Luxembourg. Arons works besides with monumental granite sculpture for public places also in a much smaller scale in stone and bronze. His sculptures, which contain often figurative elements (female body-forms of parts thereof) are represented in many countries. During the winter season Arons works with snow, ice and light well within the arctic region of Scandinavia and the Russian Federation.


Lukas_Arons.CV_.Eng_.03-2018_.pdf

Lukas Arons, "Wiltz Stone Symposium" 2018 Luxemburg Lukas Arons, "Landscape 90°" Luxembourg Lukas Arons, "Landscape 90°" Luxembourg Lukas Arons, Waterfall 2018, Uddenskulptur, Sweden
Co-production with Viktor Grachev (Rus) Lukas Arons, Waterfall 2018, Uddenskulptur, Sweden
Co-production with Viktor Grachev (Rus) Lukas Arons, "Cornerstone" Marmor 2017 Lukas Arons, "Bling Bling" 2017 Munkedal, Winter Lukas Arons, "Bling Bling" 2017 Munkedal Lukas Arons, "Bling Bling" 2017 Munkedal Lukas Arons, R.O.Y.G.B.I.V. Uppsala 2017 Lukas Arons, R.O.Y.G.B.I.V. Uppsala 2017 Lukas Arons, "Eyes to Ice" Murmansk Russia /Alta Norway 2017 Lukas Arons, "Eken" 2016 Hällevadsholm, Munkedal, Sweden. Lukas Arons, "Eken" 2016 Hällevadsholm Munekda, Sweden Lukas Arons, "Liberty tree" Bettemburg, Luxemburg 2016
Co-production with Tom Flick (L) Lukas Arons, "Floating on the waves" 2016 Lukas Arons, "Floating the waves" 2016 Lukas Arons, "Bed Time Stories 3" 2015 Lukas Arons, "Melusina" 2013 Lukas Arons, "Female torso featuring l’Origine du Monde" 2010 Lukas Arons, "Thomas Thorild Plats" Hällevadsholm, Munkedal, Sweden 2008 Lukas Arons, "Muse Noire" 2007 Collection Banque Central de Luxembourg. Lukas Arons, "Hovden Sculpture Symposium" Norway 2011 Lukas Arons, Etching ca. 5 x 7 cm. 2012 Lukas Arons, Etching ca. 5 x 7 cm. 2012 Lukas Arons, Etching ca. 5 x 7 cm. 2012 Lukas Arons, Etching ca. 5 x 7 cm. 2012 Lukas Arons, Etching ca. 5 x 7 cm. 2012
driven av ExpressionEngine