Lukas Arons

- (Svenska)

Lukas Arons är en Nederländsk skulptör som studerade monumental skulptur på konstakademiet i Rotterdam och s'Hertogenbosch. Han är numera bosatt i Bohuslän och har förutom sin verkstad StoneZone en mindre studio i ett konstnärskollektiv i Luxemburg. Arons jobbar förutom med stora offentliga projekt i granit ochsa i en mindra skala i sten och brons. Hans skulpturer, som innehåller ofta figurativa element (kvinnliga kropps formar eller delar därav) finns i många länder. På vinter halvåret jobbar han med snö, is och ljus innanför den arktiska regionen i Skandinavien och Ryssland.

- (English)

Lukas Arons is a Dutch sculptor who studied Monumental Sculpture at the art academies of Rotterdam and s'Hertogenbosch. Now he is a resident of Bohuslän (Sweden) and works besides in his studio StoneZone at the Swedish Westcoast, also at his studio in an artist collective in Luxembourg. Arons works besides with monumental granite sculpture for public places also in a much smaler scale in stone and bronze. His sculptures, wich contain often figurative elements (female bodyforms of parts thereof) are represened in many countries. During the winter season Arons works with sno, ice and light well within the arctic reagion of Scandinavia and the Russian Federation. 

Lukas Arons, "Bling Bling" 2017 Munkedal Lukas Arons, "Bling Bling" 2017 Munkedal Lukas Arons, "Eyes to Ice" Murmansk Russia /Alta Norway 2017 Lukas Arons, "Eken" 2016 Hällevadsholm, Munkedal, Sweden. Lukas Arons, "Floating the waves" 2016 Lukas Arons, "Hovden Sculpture Symposium" Norway 2011 Lukas Arons, "Female torso featuring l’Origine du Monde" 2010 Lukas Arons, "Thomas Thorild Plats" Hällevadsholm, Munkedal, Sweden 2008 Lukas Arons, "Muse Noire" 2007 Collection Banque Central de Luxembourg.
driven av ExpressionEngine