About StoneZone Ideell Förening

for English scroll down


----------------------------------------------------------
StoneZone IF är en ideell förening som vill främja medlemmars intressen genom att bland annat i nära samarbete med Skandinaviska Stenprodukter AB ( StoneZone):

- Verka för en rik kulturell och internationell orienterat plattform och mötesplats på ”Gamla Stensågen”(StoneZone) i Hällevadsholm.
- Verka för att öka kunskap om det geografiska området, om natursten, stenbearbetning, stentradition och naturstenens framtid.
- Verka för alla medlemmars kulturella- och konstnärliga utveckling och kompetens utvidgning.
- Verka för att initiera och organisera (internationella) möter, utställningar, kurser, studieresor, symposier, workshops, föreläsningar och annat närliggande verksamhet.
- Verka för att assistera ”aktiva” medlemmar med utveckling och genomförande av idéer och projekt, söka finansiering och bidrag för individuella projekt och liknande verksamhet.

Föreningen är en kulturell och internationell mötesplats för konstnärer, konsthantverkare, kulturutövare och övriga kultur intresserade.

Vil du bli stödmedlem? Ladda ner Medlemsansokan_SZ.IF.2015.pdf

Granitkurs Stenakademin på StoneZone

EnglishStoneZone IF is a nonprofit organization that wants to promote its members' interests in close cooperation with Skandinaviska Stenprodukter AB (StoneZone).
The association will:

- Work to create a rich cultural and international oriented platform and meeting place at the "Old Stone Saw" (Stone Zone) in Hällevadsholm.
- Work to increase knowledge of the geographical area, its natural stones, stone processing, stone tradition and stone future.
- Work for all its members cultural and artistic development and broadening their skills.
- Work to initiate and organize (international) meets, exhibitions, courses, study trips, symposiums, workshops, lectures and other related activities.
- Work to assist "active" members with the development and implementation of ideas and projects, seek funding and grants for individual projects and similar activities.

The association is a cultural and international meeting place for artists, craftsmen, cultural practitioners and others interested in culture.

Would you like to support us and become a member? Download Medlemsansokan_SZ.IF.2015.pdf

ContactStoneZone Ideell Förening
c/o StoneZone
Hällevadsholm 16
45761 Hällevadsholm

if@stonezone.se

Bank-Giro: 5049-1067
(international bank transfer)
IBAN: SE81.8000.0836.8394.4655.7754
BIC: SWEDSESS
driven av ExpressionEngine